مطالعه‌ی عددی دینامیک میکروحباب تحت امواج مافوق‌ صوت و تاثیر آن بر فرسایش حرارتی بافت زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

امواج مافوق صوت متمرکز شدت‌بالا یا به‌طور اختصار هایفو روشی غیرتهاجمی است که کاربردهای درمانی فراوانی را در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری هایفو، استفاده از ماده‌ی حاجب لوویست است که از میکروحباب‌ها تشکیل شده‌است. در این مطالعه ابتدا میدان فشار هایفو از معادله‌ی هلمهولتز برای انتشار خطی امواج مافوق صوت مشخص می‌شود. پس از تعیین فشار ایجادشده، اثرات گرمایی ناشی از تزریق میکروحباب از طریق معادله‌ی کلر-مکسس محاسبه می‌گردد. برای بررسی توزیع دما در بافت از معادله‌ی انتقال حرارت زیستی پنس استفاده شده‌است. نتایج شبیه‌سازی حاضر نشان می‌دهد که در حضور میکروحباب تحت تاثیر میدان فشار هایفو، افزایش بسامد و توان اعمالی باعث افزایش مقدار منابع گرمایی ناشی از نوسان میکروحباب می‌شود. تاثیر تزریق میکروحباب در افزایش دمای بافت زیستی به‌طرز چشم‌گیری محسوس است. در دامنه‌ی فشار 2/54 مگاپاسکال، دمای بافت در نقطه‌ی کانونی، برای حالتی که میکروحباب با شعاع اولیه‌ی 50 میکرومتر تزریق می‌گردد، 8/28 درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. در صورتی که با تزریق میکروحباب با شعاع اولیه‌ی 2 میکرومتر دمای بافت 57/72 درصد بیشتر از حالت قبل افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که دمای این نقطه در شرایط مشابه در غیاب میکروحباب، تنها 5/42 درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش می‌یافت. در نهایت مدل آرنیوس نشان داد که حضور میکروحباب با شعاع‌های اولیه‌ی مختلف باعث افزایش حجم بافت‌مردگی تا حدود 38 درصد شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study of microbubble dynamics subject to ultrasound and its effect on thermal ablation of biological tissue

نویسندگان [English]

  • Ghassem Heidarinejad 1
  • Afsaneh Mojra 2
  • Hossein Azizi Sormoli 1
1 Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Faculty of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

High-intensity focused ultrasound (HIFU) provides many therapeutic applications for physicians. One of the ways to increase the efficiency of HIFU is using a levovist contrast agent, which consists of microbubbles. We calculate the pressure field of HIFU using the Helmholtz equation for linear ultrasonic propagation. Using the Keller-Miksis equation, we calculate the thermal effects caused by microbubble injection after determining the acoustic pressure. The Pennes bioheat transfer equation was used for the tissue temperature distribution. The present simulation results show that in the presence of a microbubble under the influence of HIFU pressure field, increasing the applied frequency and power increases the value of heat sources caused by microbubble oscillation. An increase in the temperature of biological tissue can be observed after the injection of microbubbles. In the pressure range of 2.54 MPa, the temperature of the tissue at the focal point, for the case where the microbubble with the initial radius of 50 μm is injected, increases by 8.28 ℃. Meanwhile, if a microbubble with an initial radius of 50 micrometers is injected, the temperature of the tissue increases by 57.72% more than before. However, the temperature of this point increased by only 5.42 ℃ in the same conditions in the absence of microbubbles. Finally, the Arrhenius model showed that microbubbles with different initial radii increased the volume of ablation tissue by about 38%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focused ultrasound
  • Biological tissue
  • Microbubble dynamics
  • Thermal ablation
  • Numerical simulation