بررسی تاثیر پیش‌کرنش استاتیکی بر مدول دینامیکی و رفتار تنش-کرنش الاستومر مگنتورئولوژیکال همسانگرد تحت بارگذاری دینامیکی کششی-فشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشگاه صنعتی شاهرود-مهندسی مواد و شیمی

4 دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده مهندسی مکانیک

5 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

6 دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

امروزه، با توجه به حرکت صنایع در مسیر هوشمندسازی، استفاده از مواد هوشمند در صنعت به طور پیوسته در حال گسترش است. الاستومرهای مگنتورئولوژیکال، از جمله مواد هوشمندی هستند که به دلیل داشتن دو ویژگی مهم یعنی سفتی و میرایی قابل تنظیم، دارای کاربردهای فراوانی در صنعت شده-اند. با توجه به این مهم، شناخت رفتار و عملکرد این مواد در سیستم‌های مختلف یک امر ضروری می‌باشد. در این پژوهش، با ساخت الاستومرهای مگنتورئولوژیکال و انجام آزمایش کشش-فشار تحت مقادیر مختلفی از فرکانس، کرنش، چگالی شار مغناطیسی و پیش‌کرنش‌ بر روی آنها، به بررسی رفتار این مواد و تحلیل اثر پیش‌کرنش بر مدول دینامیکی و رفتار تنش-کرنش آنها و مدلسازی این رفتار پرداخته می‌شود. ارزیابی اثر پیش‌کرنش بر مدول دینامیکی و رفتار تنش-کرنش، بررسی اثر پارامترهای دیگری چون فرکانس، کرنش و چگالی شار مغناطیسی بر پاسخ دینامیکی این مواد، و ارائه یک مدل جدید با لحاظ کردن اثر پیش‌کرنش برای پیش‌بینی رفتار آنها در شرایط بارگذاری مختلف، از نوآوری‌های مهم این پژوهش به شمار می‌آیند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که اعمال پیش‌کرنش، باعث افزایش مدول دینامیکی در کلیه حالت‌های بارگذاری می‌شود. علاوه بر آن، مقدار اثر مگنتورئولوژیکال نسبی با اعمال پیش‌کرنش کمتر شده و بیشترین اثر مگنتورئولوژیکال نسبی به میزان 32/288% در کرنش 4%، فرکانس 7 هرتز و بدون اعمال پیش‌کرنش ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Static Pre-Strain on Tension-Compression Mode Properties of Isotropic Magnetorheological Elastomer

نویسندگان [English]

 • Amirmasoud Alimardan 1
 • Mahmood Norouzi 2
 • Mojtaba Ghatee 3
 • Mohammadbagher Nazari 4
 • Mohammad Hossein Izadifard 5
 • Amirhossein Yaghoobi 6
1 Faculty of Mechanical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Faculty of Mechanical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Faculty of Chemical and Materials Engineering-Shahrood University of Technology
4 Faculty of Mechanical Engineering-Shahrood University of Technology
5 Faculty of Mechanical Engineering-Shahrood University of Technology
6 Faculty of Mechanical Engineering-Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Nowadays, the utilization of smart materials is experiencing rapid growth across a wide range of industrial systems. Magnetorheological elastomers are a class of smart materials and possess two unique features, i.e. adjustable hardness and damping capabilities. These characteristics make them widely used in various industrial applications. Hence, understanding their behavior in different systems is necessary. The focus of this work is to study the dynamic behavior of magnetorheological elastomers under different static pre-strains in tension-compression mode. In this study, three isotropic samples were fabricated and the force-deflection features of them were acquired under harmonic excitation with various strain amplitudes, static pre-strains, frequencies, and magnetic flux densities. Assess the effect of static pre-strain on the dynamic response of the magnetorheological elastomers, studying the effects of other parameters like strains, frequencies, and magnetic flux densities on the dynamic modulus of magnetorheological elastomers, and proposing a novel phenomenological-based model to predict the viscoelastic behavior of magnetorheological elastomers are the innovative aspects of this study. The results showed that the dynamic modulus of magnetorheological elastomers will increase by superimposing the static pre-strain. Furthermore, the relative MR effect decreases when the static pre-strain is applied. The maximum relative MR effect of 288.3158% have been achieved at a strain of 4%, a frequency of 7 Hz, and a static pre-strain of 0%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Magnetorheological elastomer
 • Static pre-strain
 • Dynamic modulus
 • Stress-strain
 • Genetic algorithm