بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فاز دهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد/ گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار/ دانشکده مهندسی مکانیک و ساخت، دانشگاه نیو سوت ولز، سیدنی، استرالیا

چکیده

سیستم فتوولتاییک/حرارتی با ترکیب تکنولوژی‌های فتوولتاییک و کلکتور حرارتی خورشیدی قادر به تولید هم‌زمان حرارت و الکتریسیته است. فیلتر‌های طیفی به منظور استفاده کامل از طیف تابش خورشیدی و جداسازی حرارتی سلول‌های فتوولتاییک و سیال انتقال حرارت در سیستم فتوولتاییک/حرارتی به کار گرفته می‌شوند. هدف از این مقاله بررسی فیلتر طیفی ترکیبی جدیدی متشکل از ماده تغییر فاز دهنده و نانوسیال به منظور دستیابی به فیلتری نزدیک به فیلتر طیفی ایده‌آل است. در این راستا، سیستم فتوولتاییک/حرارتی دارای فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فاز دهنده با استفاده از معادلات موازنه انرژی در نرم افزار متلب شبیه‌سازی شد و عملکرد آن از دیدگاه انرژی و اگزرژی با دو سیستم فتوولتاییک/حرارتی معمولی و سیستم فتوولتاییک/حرارتی دارای فیلتر طیفی نانوسیالی مقایسه گردید. همچنین، خواص نوری نانوسیالات و ماده تغییر فاز دهنده مدل‌سازی شدند و مدل‌های ارائه شده با داده‌های تجربی موجود در پژوهش‌های گذشته اعتبار سنجی شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی می‌توان دمای فتوولتاییک را تا 50% کاهش داد و دمای سیال خروجی را تا بیش از دو برابر افزایش داد. بازده اگزرژی سیستم دارای فیلتر طیفی ترکیبی در نسبت تمرکز 30 به ترتیب 14 و 22 درصد بیشتر و اگزرژی تلف شده آن به ترتیب به میزان 5 و 7 درصد کمتر از سیستم فتوولتاییک/حرارتی معمولی و سیستم دارای فیلتر طیفی نانوسیالی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of using hybrid nanofluid-phase change material spectral splitter in photovoltaic/thermal system

نویسندگان [English]

  • Farideh Yazdanifard 1
  • Mehran Ameri 2
  • Robert Taylor 3
1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Professor/Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Associate Professor/ School of Mechanical and Construction Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia
چکیده [English]

The photovoltaic/thermal system is capable of generating both heat and electricity simultaneously. The purpose of using spectral filters is to make full use of the solar radiation spectrum and thermal separation of photovoltaic and thermal units. The purpose of this paper was to investigate a new hybrid spectral filter consisting of phase change material and nanofluid in order to achieve a filter close to the ideal spectral filter. In this regard, the photovoltaic/thermal system with a combined nanofluid-phase change material spectral filter was simulated using energy balance equations in MATLAB software and its performance was compared with two conventional and nanofluid-based spectral splitting photovoltaic/thermal systems from energy and exergy viewpoints. Also, the optical properties of nanofluid and phase change material were simulated and the models were validated with the experimental data available in the literature. The results showed that by using a combined filter the photovoltaic temperature can be reduced by up to 50% and the output fluid temperature can be increased by twice. The exergy efficiency of the system with the combined filter was about 14% and 22% higher and its exergy destruction was about 5% and 7% lower than conventional and nanofluid-based spectral splitting photovoltaic/thermal systems, respectively. The system also achieved the highest exergy efficiency at concentration ratios greater than 15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phase change material
  • Nanofluid
  • Photovoltaic/Thermal System
  • Energy
  • Exergy