دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-91 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر پاشش چندمرحله‌ای سوخت بر عملکرد و کاهش آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم

صفحه 1-10

10.22060/mej.2011.55

فتح اله امی؛ کامران پورقاسمی؛ وحید اصفهانیان؛ علی میرمحمدی