دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-99 
بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت بوسیله جریان های آکوستیک در یک محفظه بسته استوانه ای شکل

صفحه 11-20

10.22060/mej.2012.47

بهناز تاجیک؛ عباس عباسی؛ مجید صفاراول؛ امیر عبدالله؛ محمد کاظمی؛ حسین بابایی


تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج

صفحه 79-90

10.22060/mej.2012.53

حمید زراعتگر؛ ریحانه مهری؛ حمیدرضا جعفر یگانه


طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ

صفحه 91-99

10.22060/mej.2012.54

حامد ملکوتی خواه؛ محمود موسوی مشهدی؛ آرش گل شاه؛ امید محمد پور