دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-97 
تحلیل تنش در مقاطع چند سلولی بسته تحت پیچش

صفحه 29-37

10.22060/mej.2010.76

خسرو نادران طحان؛ محمد شیشه‌ساز؛ مهدی بهرامی قلعه سفیدی


طراحی مفهومی دستگاه توان سنجی سه‌محورة عضلات کمر در حالت ایزومتریک

صفحه 45-53

10.22060/mej.2010.78

محمودرضا آذغانی؛ فرزام فرهمند؛ علی مقداری؛ فراس حکاک؛ محمد پرنیانپور