داوران

سخن سردبیر:

بیش از 50 سال است که مقالات نشریه مهندسی مکانیک امرکبیر با کمک اعضای هیئت علمی فارسی زبان در دانشگاه‌های گوناگون دنیا داوری شده‌اند. بدیهیست ارتقا کیفی مجله در گرو فرآیند درست داوری است. نظر به این که مسئولین نشریه تمام تلاش خود را بکار خواهند گرفت که تعداد بسیار محدودی مقاله برای هر داور تعیین نمایند، لذا اعضای هیئت تحریریه مجله از شما همکار گرامی صمیمانه درخواست می نماید که با داوری دقیق مقالات، شاهد ارتقای کیفی نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر باشیم.

مقالات قابل قبول برای انتشار در نشریه باید اصیل، گویا، کامل، دقیق و از نظر علمی دارای نوآوری مشخص باشند. داشتن نوآوری در حد مجلات معتبر دنیا ضروری است. اطلاعات ارائه شده و نتایج محاسباتی نیز باید مستدل، معتبر و به همراه فرآیند راستی آزمایی دقیق بوده و کاربرد صنعتی و علمی آن روشن باشد. مقالاتی که تنها انجام دوباره مسیرهای طی شده توسط سایر پژوهشگران هستند در نشریه قابل قبول نمی‌باشند. توجه فرمائید که نظرات ارزشمند شما در بخشهای مختلف مجله و درخواست‌های گوناگون از نویسندگان برای اصلاح و کامل نمودن مقالات از نظر هیئت تحریریه نشریه بسیار ارزشمند ترقی شده و همین فرآیند داوری، امکان بهتر شدن مقالات را در ویرایش‌های بعدی فراهم خواهد نمود. در انتها متذکر می‌گردد که نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر تنها مقالاتی را برای انتشار پیگیری می‌نماید که پس از طی فرآیند داوری از کیفیتی بالاتر از متوسط برخوردار شوند.

توجه فرمائید که نوع داوری نشریه "Single Blind Peer Review" است و نظرات شما در داوری مقالات کاملاً محرمانه تلقی شده و نویسندگان پرسش‌ها و درخواست‌های شما را به صورت ناشناس با نام "داور 1" و "داور 2" و ...  ملاحظه خواهند نمود.

از این که برای داوری مقالات قبول زحمت فرموده‌اید و وقت ارزشمند خود را در اختیار هیئت تحریریه نشریه قرار داده‌اید صمیمانه سپاسگزارم.

دکتر مجید صفاراول

سردبیر نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر

 

 

 

در صورت بروز مشکل با تلفن‌های 02166491123 و 02164542656 تماس حاصل فرمائید و یا با پست الکترونیکی journal@aut.ac.ir مکاتبه کنید.