کلیدواژه‌ها = فرکانس طبیعی حباب: تخمین پارامترهای حباب: تحلیل آکوستیکی حضور حباب
تعداد مقالات: 1