نویسنده = مجید صفار اول
بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت بوسیله جریان های آکوستیک در یک محفظه بسته استوانه ای شکل

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 11-20

10.22060/mej.2012.47

بهناز تاجیک؛ عباس عباسی؛ مجید صفاراول؛ امیر عبدالله؛ محمد کاظمی؛ حسین بابایی