کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 31-40

10.22060/mej.2011.58

امین شهسوار؛ مهران عامری؛ محمد مهدی محمودآبادی