کلیدواژه‌ها = حل عددی
روش بدون شبکه برای حل عددی جریان‌های داخلی با تقارن محوری

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 285-302

10.22060/mej.2023.21728.7497

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی هاشم آبادی؛ رضا جمشیدی


طراحی دیفیوزر تونل باد ابرصوت براساس تحلیل عددی میدان جریان

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 457-470

10.22060/mej.2016.761

مصطفی هادی دولابی؛ ابولفضل یوسفی؛ مهدی هاشم آبادی