کلیدواژه‌ها = اگزرژی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی انرژی و اگزرژی سیکل رنکین آلی تغذیه شده با حرارت بازیافتی کوره قوس الکتریکی

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 14-14

10.22060/mej.2021.19184.6970

آیدا ارومیه ای؛ مهران عامری؛ محمد حسن نوبختی؛ مسعود زارع؛ سعید عدالتی


5. تحلیل انرژی و اگزرژی عملکرد یک سیستم ترموالکتریک دومرحله ای با اهداف گرمایش و سرمایش

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 377-384

10.22060/mej.2017.12073.5254

آرش نعمتی؛ حسین نامی؛ مرتضی یاری؛ سید فرامرز رنجبر