موضوعات = مهندسی و فن آوری دریا
تحلیل عددی استاتورهای پیش‌چرخش پروانه شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

10.22060/mej.2022.20972.7351

علیرضا نادری؛ حسن قاسمی؛ حسن بهرامی


استفاده از استاتور پیش‌چرخش پروانه به منظور کاهش حرکت دورانی (رول) زیرسطحی و افزایش بازده پروانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

10.22060/mej.2022.21210.7404

حسن بهرامی؛ علیرضا نادری؛ علی اصغر مقدس آهنگری؛ حسن قاسمی


مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی ایرفویل ناکا0012 در نزدیک سطح

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-144

10.22060/mej.2021.19844.7130

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی بختیاری فر؛ سید حسین ساداتی