موضوعات = جریان های آرام
بررسی پارامترهای موثر بر سرعت بحرانی تهویه در تونل‌های مترو

دوره 48، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-54

10.22060/mej.2016.368

مسعود مونسان؛ محمدرضا طلائی؛ حبیب اله ملاطفی