نویسنده = مجید سلطانی
تعداد مقالات: 4
شبیه‌سازی نقش درمان ضدرگ‌زایی در رفتار جریان سیال و رسانش ماکرومولکول در تومور جامد غیرهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.22060/mej.2022.20938.7343

محیا محمدی؛ سیروس آقانجفی؛ مجید سلطانی


مدل‌ عددی مبتنی بر تصویر برای دارورسانی به تومورهای جامد

دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، مرداد 1400، صفحه 5-5

10.22060/mej.2020.18030.6715

فرشاد مرادی کشکولی؛ مجید سلطانی؛ محمدحسین حامدی