نویسنده = محمد آزادی
تعداد مقالات: 4
مطالعه تاثیر فرآیند اتوفرتاژ در استوانه جدار ضخیم با کامپوزیت زمینه فلزی به روش تحلیل اجزای محدود تنش چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.22060/mej.2022.20983.7353

حسن سیار؛ رامین ملاحمزه زاده؛ محمد حسین کرانی؛ محمد آزادی