کلیدواژه‌ها = پایداری
سامانه مدیریت انرژی ریزشبکه‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 3-20

10.22060/mej.2023.20755.7346

مصطفی اسماعیلی شایان؛ غلامحسن نجفی؛ صحرا اسماعیلی شایان


کنترل دیجیتال سامانه‌های غیرخطی با روش تلفیقی فازی و نگاشت ورودی کنترلی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 71-81

10.22060/mej.2013.33

امیرحسین دوائی مرکزی؛ محمد سعادت؛ بهروز رحمانی