کلیدواژه‌ها = تونل باد
مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی ایرفویل ناکا0012 در نزدیک سطح

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-144

10.22060/mej.2021.19844.7130

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی بختیاری فر؛ سید حسین ساداتی


کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیم‌شده تحت تحریک باد و زلزله

دوره 53، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 5367-5388

10.22060/mej.2021.19433.7026

مازیار فهیمی فرزام؛ بابک علی نژاد؛ رسول معروفی آذر؛ هاجر کاظمی سرملی


مطالعه عددی و تجربی اثر نفوذپذیری پارچه بر پسای یک چتر فرود

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 43-50

10.22060/mej.2016.848

ایمان لاریبی؛ فائزه راثی مرزآبادی؛ فخری اعتمادی