کلیدواژه‌ها = جابجایی آزاد
تحلیل عددی اثر انتقال حرارت جابجایی آزاد بر پوسته کمپرسور محوری توربین گاز

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 797-812

10.22060/mej.2019.14621.5900

محمد ولی زاده؛ محسن بهنیا؛ علیرضا شهرابی فراهانی؛ هیوا خالدی


شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 31-40

10.22060/mej.2011.58

امین شهسوار؛ مهران عامری؛ محمد مهدی محمودآبادی