کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی عددی
مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق های حرارتی الیاف معدنی

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 51-58

10.22060/mej.2011.60

سهراب ویسه؛ علی حکاکی‌فرد؛ میر محمد علی میرمحمدی