کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تخمین لحظه‌ای نیروی عمودی تایرها با استفاده از مدل تلفیقی سخت‌افزاری- نرم‌افزاری

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 333-356

10.22060/mej.2021.20055.7157

علی حسینی سالاری؛ حسین میرزایی نژاد؛ مجید فولادی ماهانی