کلیدواژه‌ها = ارتعاشات
تعداد مقالات: 4
تحلیل ارتعاشات و پایداری میکرولوله‌ی حامل سیال تحت تاثیر میدان‌های حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

10.22060/mej.2019.15800.6205

محمد حسینی؛ افشین حسینی؛ رضا بهاءالدینی