موضوعات = تحلیل خزش و خستگی
تعداد مقالات: 11
8. بررسی علل شکست یک پره توربین گازی از جنس سوپر آلیاژ اینکونل 738LC

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 103-112

10.22060/mej.2016.773

رضا بنازاده؛ محمد ریاحی؛ مرتضی آئینه روایی


10. تحلیل عددی - تجربی خصوصیات ماده A356 در بارگذاری خستگی کم چرخه

دوره 48، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 147-156

10.22060/mej.2016.552

علی پورکمالی انارکی؛ ابراهیم الوندی


11. بررسی علل شکست سوپاپ اطمینان مخازن حمل گاز LPG

دوره 48، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 169-178

10.22060/mej.2016.549

حسن غیاثی؛ مصطفی سلطانلو