موضوعات = مبدلهای حرارتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آزمایشگاهی اثر دبی و غلظت نانوسیال گرافن-آب و یافتن شرایط مطلوب به کمک روش تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22060/mej.2021.20298.7209

امید رمضانی ازغندی؛ محمد جواد مغربی؛ عایرضا تیمورتاش