موضوعات = راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در موتورهای درونسوز
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K-means در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22060/mej.2021.19222.6980

تابان مهر قرائتی؛ علی مومنی موحد؛ محمد آزادی؛ سید اشکان موسویان


4. بررسی عددی و تجربی تاثیر فاصله‌ی طولی دو خودرو بر مصرف سوخت و ضریب پسا

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 893-902

10.22060/mej.2017.11940.5224

نسترن ربیعی؛ محمدامین محمودآباد بزچلو؛ مجید بازارگان