موضوعات = مواد و سازه های هوا فضا
کنترل و کاهش بارهای ناشی از تندباد در هواپیمای انعطاف‌پذیر

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 289-308

10.22060/mej.2022.19869.7136

جواد مسرور؛ سید حسین ساداتی؛ مرتضی شهروی


تحلیل فلاتر بال تطبیقی با تنظیم موقعیت تیرک

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 197-206

10.22060/mej.2016.784

علی قدمی؛ سید احمد فاضل زاده حقیقی؛ عباس مزیدی