موضوعات = طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
تعداد مقالات: 4
2. ارائۀ یک روش تجربی به منظور اندازه گیری نیروهای عکس العمل جاسازها در قیدوبندهای فرزکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22060/mej.2021.19596.7065

محفوظ سهرابی فرد؛ محمدجواد ناطق