نویسنده = حمید گرجی
بررسی پارامترهای تاثیرگذار فرآیندی در روش هیدروفرمینگ گرم ورق

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1057-1068

10.22060/mej.2017.13052.5517

احسان خسروجردی؛ محمد بخشی جویباری؛ حمید گرجی؛ سید جمال حسینی پور؛ سید محمد حسین پور


بررسی تجربی و عددی پارامترهای مؤثر در شکل پذیری ورق های فلزی دولایه آلومینیوم- فولاد

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 517-528

10.22060/mej.2016.775

سید عماد سیدی سمنائی؛ عبدالحمید گرجی؛ محمد بخشی؛ قربان محمد علی نژاد عمران


بررسی امکان تولید کاپوت تراکتور به صورت یکپارچه به روش هیدروفرمینگ

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 387-400

10.22060/mej.2016.796

احسان مرزبان شبرخوارکلایی؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی