نویسنده = علی اکبر دهقان
تعداد مقالات: 8
بررسی تجربی عملکرد فینلت‌های کاهش‌دهنده نویز لبه‌فرار

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 5-5

10.22060/mej.2021.19172.6968

عباس افشاری؛ علی اکبر دهقان؛ علی نگهبان برون؛ احمدرضا ایوبی


تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 437-452

10.22060/mej.2019.16660.6416

محمد فرمانی؛ علی اکبر دهقان؛ عباس افشاری


حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه با روان‌کار ویسکوپلاستیک به روش المان طیفی

دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 3107-3124

10.22060/mej.2019.14961.5984

مهران پارسایی؛ محمد سفید؛ علی اکبر دهقان؛ آزاده جعفری؛ احسان ایزدپناه


بررسی تجربی جریان پشت سیلندر مربعی سه بعدی با استفاده از کاوشگر پنج حفره و شبکه عصبی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-82

10.22060/mej.2016.722

سعید فتحی؛ علی اکبر دهقان؛ مجتبی دهقان منشادی؛ علیرضا موحدی