موضوعات = کنترل ارتعاشات و صدا
تعداد مقالات: 6
6. بررسی اثر اصلاحات ماکرو-هندسی و میکرو-هندسی بر روی خطای انتقال استاتیکی و ضریب توزیع بار چرخدنده های مارپیچ

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 61-70

10.22060/mej.2018.13554.5666

امیرعباس زارع ده آبادی؛ مهرداد پورسینا؛ محسن رضائی؛ کورش حسن پور