موضوعات = کنترل ارتعاشات و صدا
تعداد مقالات: 7
1. شبیه‌سازی عددی رفتار ارتعاشی دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1398

10.22060/mej.2019.16466.6432

لاله فتاحی؛ علیرضا علی‌پور


2. کنترل ارتعاشات آنتن تیغه ای ماهواره کیوب ست با استفاده از عملگر پیزوالکتریک با در نظر گرفتن محدودیت های سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1399

10.22060/mej.2021.17464.6604

احسان معانی میاندوآب؛ احسان ذبیحیان


4. ارائه یک الگوریتم جدید با به کار بردن ضرایب کپسترال فرکانس گاماتون برای تشخیص احساس در گفتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1396

10.22060/mej.2017.12087.5255

علی غفاری؛ علیرضا خدایاری؛ علی نیک نژاد


7. بررسی اثر اصلاحات ماکرو-هندسی و میکرو-هندسی بر روی خطای انتقال استاتیکی و ضریب توزیع بار چرخدنده های مارپیچ

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 61-70

10.22060/mej.2018.13554.5666

امیرعباس زارع ده آبادی؛ مهرداد پورسینا؛ محسن رضائی؛ کورش حسن پور