موضوعات = نمونه سازی سریع
تعداد مقالات: 5
1. بهینه سازی با هدف بهترین زبری سطح و چگالی نسبی در فرایند ساخت افزایشی آلیاژ Ti6Al4V

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22060/mej.2021.19555.7051

امیرحسین قاسمی؛ ولی اله پناهی زاده


2. تاثیر پرینت سه‌بعدی و قالب‌گیری تحت فشار روی ناهمسانگردی نمونه‌های میکرونی ABS: یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای بر اساس همبستگی تصاویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22060/mej.2021.19874.7135

سینا نظری اونلقی؛ علیرضا صادقی؛ مراد کریم پور؛ هادی محمدی