نویسنده = فرامرز سرحدی
بررسی عملکرد حرارتی خشک‌کن خورشیدی گلخانه‌ای مجهز به سلول‌های فتوولتائیک و ماده تغییرفازدهنده

دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، مرداد 1400، صفحه 3367-3384

10.22060/mej.2020.18160.6751

وحید فهمیده؛ فرامرز سرحدی؛ مهدی هدایتی زاده؛ فاطمه صبح نمایان


بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 851-862

10.22060/mej.2020.16524.6380

علی اصغر یلدایی؛ حسین رحمانی؛ فرامرز سرحدی؛ محمدرضا صالحی کلاهی