کلیدواژه‌ها = تنش پسماند
بررسی عددی و تجربی تأثیر تعداد لای هها بر تن شهای پسماند در فرآیند روکشدهی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 839-850

10.22060/mej.2016.728

ایمان معصومی دهقی؛ علیرضا فلاحی آرزودار؛ ایرج ستاری فر


بررسی عددی و تجربی توزیع تنش پسماند ناشی از جوشکاری چند پاسه صفحات فولاد ضدزنگ

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 21-28

10.22060/mej.2013.29

شهاب الدین امینی؛ مهسا سیدیان چوبی؛ محمد حق پناهی