کلیدواژه‌ها = ضریب عملکرد
بررسی تجربی و مقایسه عملکرد دو نوع کندانسور میکروکانال و پره-لوله با مبرد R407c در چرخه تبرید تراکمی

دوره 55، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 577-594

10.22060/mej.2023.21977.7551

مهدی هاشم آبادی؛ رامین حاجیان؛ جاماسب پیرکندی؛ شبنم منصوری؛ سید علی صدرواقفی


بهینه‌سازی عملکرد آب‌شیرین‌کن تقطیری چند مرحله ای-تراکم بخار حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 399-412

10.22060/mej.2017.11896.5210

آناهیتا اسدی؛ محمد رهنما؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ حسام بازرگان هرندی