کلیدواژه‌ها = تئوری مرتبه بالا
تحلیل دینامیکی پوسته ساندویچی با تقویت‌کننده‌های متعامد با استفاده از تئوری مرتبه بالا

دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، تیر 1400، صفحه 2473-2492

10.22060/mej.2020.18018.6712

رضا آذرافزا؛ کرامت ملک‌زاده فرد؛ میثم گل آقاپورکامی؛ علیرضا پورموید


اثر هسته هدفمند مرتبه ای بر پاسخ دینامیکی پانل ساندویچی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 19-26

10.22060/mej.2012.66

محمد حسین شکیب؛ سید محمد رضا خلیلی؛ کرامت ملک زاده فرد