کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
تعداد مقالات: 7
4. بررسی روابط تحلیلی و مدل‌‌سازی کمانش غیرخطی در فانوسی‌ها

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 729-744

10.22060/mej.2019.16539.6394

محمد حسن حاج‌باقری؛ امیر رضا شاهانی