کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 5851-5866

10.22060/mej.2021.19784.7111

مازیار دقیقی؛ علی رحمانی هنزکی؛ مجید شاهقلی؛ سعید باب


ارتعاشات طولی آزاد غیرخطی میله تحت کرنش محدود

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1085-1096

10.22060/mej.2017.11937.5223

بتول سلیمانی رودی؛ علیرضا فتوحی فیروز آباد؛ محمد مهدی جلیلی