کلیدواژه‌ها = کوادروتور
کنترل نقطه به نقطه کوادروتور حامل مایع

دوره 54، شماره 4، تیر 1401، صفحه 727-746

10.22060/mej.2022.20628.7281

علی سلطانی؛ امیرحسین وحیدی بجستانی؛ محمد گوهرخواه


کنترل بهینه مبتنی بر برنامه‌ریزی مسیر حداقل انرژی برای یک کوادروتور

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1349-1364

10.22060/mej.2019.14832.5954

محمود مزارع؛ احسان داودی؛ مصطفی تقی زاده؛ مهدی پورقلی