موضوعات = افزایش انتقال حرارت
تعداد مقالات: 29
27. تحلیل تجربی میدان جریان و انتقال حرارت در یک کانال مسطح تحت تاثیر مولد گردابه سوراخ‌دار

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 271-284

10.22060/mej.2016.770

علی روستای ابکنار؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی