نویسنده = محمود نوروزی
بررسی تاثیر پیش‌کرنش استاتیکی بر مدول دینامیکی و رفتار تنش-کرنش الاستومر مگنتورئولوژیکال همسانگرد تحت بارگذاری دینامیکی کششی-فشاری

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 1233-1260

10.22060/mej.2024.22544.7642

امیرمسعود علیمردان؛ محمود نوروزی؛ مجتبی قطعی؛ محمدباقر نظری؛ محمدحسین ایزدی فرد؛ امیرحسین یعقوبی


توسعه روش پیش‌شرط توانی برای شبیه‌سازی جریان‌های ناپایای سیالات ویسکوالاستیک

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 381-406

10.22060/mej.2023.21486.7450

حمیدرضا غیاثی شهرکی؛ محمود نوروزی؛ علی عباس نژاد؛ پوریا اکبرزاده


مطالعه عددی تأثیر خواص الاستیک سیال بر برخورد مایل قطره بر لایه سیال

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 3-30

10.22060/mej.2021.19488.7036

محمدرضا رضایی؛ محمود نوروزی؛ محمدحسن کیهانی؛ سید محمد تقوی


مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 339-356

10.22060/mej.2019.15736.6193

سید محمد حسین رضوی؛ محمد محسن شاه مردان؛ محسن نظری؛ محمود نوروزی