موضوعات = روشهای کنترل هوشمند و محاسبات نرم
تعداد مقالات: 9
2. کنترل میزان تزریق ویروس آنکولیتیک با در نظر گرفتن تاخیر زمانی

دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، اردیبهشت 1400، صفحه 1125-1136

10.22060/mej.2020.17294.6566

فاطمه رحیمی؛ یوسف بازرگان لاری