موضوعات = آئرودینامیک
روش پیش‌شرط توانی در تسریع نرخ همگرایی جریان‌های تراکم‌ناپذیر پایا و ناپایای آشفته

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 437-454

10.22060/mej.2017.13199.5565

پوریا اکبرزاده؛ سید معین درازگیسو؛ محمد امین شهنازی؛ احمد عسکری له‌داربنی


بررسی عددی و تجربی تاثیر فاصله‌ی طولی دو خودرو بر مصرف سوخت و ضریب پسا

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 893-902

10.22060/mej.2017.11940.5224

نسترن ربیعی؛ محمدامین محمودآباد بزچلو؛ مجید بازارگان


مطالعه عددی و تجربی اثر نفوذپذیری پارچه بر پسای یک چتر فرود

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 43-50

10.22060/mej.2016.848

ایمان لاریبی؛ فائزه راثی مرزآبادی؛ فخری اعتمادی