موضوعات = سامانه‌های تولید همزمان برق،گرما و سرما
تعداد مقالات: 8
3. تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی سیستم ترکیبی مبدل حرارتی جذبی، چرخه رانکین آلی و آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 639-654

10.22060/mej.2019.16357.6354

آرش آرامش؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ مهران عامری؛ اقبال بنی اسد عسکری


5. تحلیل اگزرژواکونومیک سیستم تولید سه‌گانه بر مبنای پیل سوختی اکسیدجامد با ریفُرمر خارجی و دی‌متیل‌اتر

دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1463-1478

10.22060/mej.2019.15117.6030

سهیلا صالح میرحسنی؛ صمد جعفرمدار؛ شهرام خلیل آریا؛ عطا چیت ساز خویی