موضوعات = جریانهای آشفته و مدل‌های آن
تعداد مقالات: 15
12. مدل سازی عددی اغتشاش در جریان احتراقی اسپری دیزل با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 823-836

10.22060/mej.2017.12159.5278

محمدرضا کشت کار؛ حسن خالقی؛ سجاد یزدان پرست؛ محمد خرم دل


14. مطالعه ی عددی فواره ی گاز برخوردی به یک صفحه ی تخت

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 29-42

10.22060/mej.2016.729

علی نصیری طوسی؛ اردلان حیدری؛ علیرضا حاج علی محمدی