موضوعات = جریانهای آشفته و مدل‌های آن
شبیه‌سازی عددی پدیده گذار داخلی با استفاده از مدل اصلاح شده γ-Reθ

دوره 54، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1533-1552

10.22060/mej.2022.21138.7383

محمدعلی مدرسی؛ قاسم حیدری نژاد؛ رضا مداحیان؛ بهار فیروز آبادی


شبیه‌سازی عددی جدایش جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 985-1006

10.22060/mej.2022.20465.7235

سینا افخمی؛ نعمت اله فولادی؛ محمود پسندیده فرد


مطالعه ی عددی فواره ی گاز برخوردی به یک صفحه ی تخت

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 29-42

10.22060/mej.2016.729

علی نصیری طوسی؛ اردلان حیدری؛ علیرضا حاج علی محمدی