موضوعات = آئرودینامیک
بررسی و اصلاح آیرودینامیکی مقطع برج بین المللی تهران در معرض بادهای سالیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22060/mej.2022.21275.7415

علی صابر مقدم؛ علیرضا جهانگیریان


مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی ایرفویل ناکا0012 در نزدیک سطح

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-144

10.22060/mej.2021.19844.7130

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی بختیاری فر؛ سید حسین ساداتی


تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4189-4202

10.22060/mej.2021.18660.6879

حسین خالقی؛ مارتین هنریچ؛ محمد جواد شهریاری