موضوعات = آئرودینامیک
تعداد مقالات: 34
1. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی کوچک بر سازه‌ی مکعب شکل – قسمت اول: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک ایستگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/mej.2022.20500.7250

محمد حججی؛ نیما عسگری؛ سید جلیل حسینی؛ امیرحسین رضوانی؛ بهشاد شریف زاده


2. طراحی یک نوع فلپ جهت افزایش توان تولیدی توربین باد محور افقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.22060/mej.2022.20452.7233

علیرضا جهانگیریان؛ نیما علیزاده


3. شبیه‌سازی جریان تراکم ناپذیر دائم پیرامون ایرفویل ناکا 0015 با استفاده از روش صفحه عملگر و تکنیک میانیابی اصلاح جرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22060/mej.2022.20472.7237

حسین اتحادی؛ مسعود تبیان جهرمی؛ حامد علی صادقی


4. مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی ایرفویل NACA0012 در نزدیک سطح

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 6-6

10.22060/mej.2021.19844.7130

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی بختیاری فر؛ سید حسین ساداتی


9. تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 5-5

10.22060/mej.2021.18660.6879

حسین خالقی؛ مارتین هنریچ؛ محمد جواد شهریاری


11. بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 1-1

10.22060/mej.2021.15292.6090

مجتبی رمضانی ولوجردی؛ محمود مانی