موضوعات = آئرودینامیک
طراحی آیرودینامیکی یک هواسر ماوراء صوت بر اساس روش پیکربندی موج‌سوار مشتق از مخروط

دوره 55، شماره 7، مهر 1402، صفحه 797-818

10.22060/mej.2023.21415.7539

رامین ابول زاده؛ محمدعلی جزووزیری؛ محمد هادی اسلامی؛ امیرحسین حسین


مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی ایرفویل ناکا0012 در نزدیک سطح

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-144

10.22060/mej.2021.19844.7130

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی بختیاری فر؛ سید حسین ساداتی


تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4189-4202

10.22060/mej.2021.18660.6879

حسین خالقی؛ مارتین هنریچ؛ محمد جواد شهریاری