کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
بررسی تاثیر پیش‌کرنش استاتیکی بر مدول دینامیکی و رفتار تنش-کرنش الاستومر مگنتورئولوژیکال همسانگرد تحت بارگذاری دینامیکی کششی-فشاری

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 1233-1260

10.22060/mej.2024.22544.7642

امیرمسعود علیمردان؛ محمود نوروزی؛ مجتبی قطعی؛ محمدباقر نظری؛ محمدحسین ایزدی فرد؛ امیرحسین یعقوبی


بهینه سازی جانمایی توربین ها در مزرعه باد

دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2387-2402

10.22060/mej.2019.15150.6043

سید مجتبی واردی کولایی؛ مسعود عبدالمحمدی؛ حبیب احمدی؛ مصطفی نظری


بهینه‌سازی عملکرد آب‌شیرین‌کن تقطیری چند مرحله ای-تراکم بخار حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 399-412

10.22060/mej.2017.11896.5210

آناهیتا اسدی؛ محمد رهنما؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ حسام بازرگان هرندی