کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
تعداد مقالات: 21
2. شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1399

10.22060/mej.2020.17222.6538

میرمسعود سیدی؛ هادی پاسدار شهری


3. شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1398

10.22060/mej.2019.16699.6425

محمد رحمانی؛ ماجده نوری زاده؛ علی یار جوادی


5. تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22060/mej.2020.15917.6238

نعمت‌الله منصوری؛ مهدی مقیمی


7. مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22060/mej.2019.16423.6364

احسان وزیری؛ محمد سیم جو؛ محمد چهاردولی


8. ارائه رویکرد جدید ADI-CEIDD به منظور حل معادله انتقال حرارت هدایت دو بعدی روی پردازنده گرافیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.22060/mej.2019.16178.6295

علی فوادالدینی؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ حسین محمودی داریان


9. بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22060/mej.2020.17587.6677

مهدی اژدری مقدم؛ الهام نخعی زینلی


10. شبیه‌سازی، ساخت و آزمایش پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1399

10.22060/mej.2020.17282.6571

محمدرضا هاشمی نسب؛ محمد جعفر کرمانی؛ سید سلمان نورآذر؛ محمدحسن خودسیانی


18. بررسی عددی و آزمایشگاهی حرکت یک شناور زیرسطحی در نزدیکی سطح آزاد

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 347-364

10.22060/mej.2018.14029.5782

سید خلیل شریعتی؛ سیدحسین موسوی زادگان