موضوعات = نانو مواد
تعداد مقالات: 17
2. بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت منیزیمی تقویت شده به‌وسیله‌ی نانو‌لوله بور نیترید به‌روش دینامیک مولکولی

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 10-10

10.22060/mej.2022.19779.7108

مجتبی ذوالفقاری؛ یگانه جعفرکلهری؛ حامد حیدری؛ وحید طهماسبی؛ مهدی صفری