موضوعات = بهینه سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی
تعداد مقالات: 9
6. بهینه سازی جانمایی توربین ها در مزرعه باد

دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2387-2402

10.22060/mej.2019.15150.6043

سید مجتبی واردی کولایی؛ مسعود عبدالمحمدی؛ حبیب احمدی؛ مصطفی نظری


9. بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روی بازدهی پیل سوختی بر اساس معیار آب‌بندی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 425-436

10.22060/mej.2016.781

مصطفی حبیب نیا؛ محسن شاکری؛ سلمان نوروزی